www.iaw.nl

internetadressenwijzer

Wordt uw website gevonden? Hier uw website?

Link aanmelden / website toevoegen

Plaats gratis uw website bij de links op deze wijzer.
Uw website dient wel branchegerelateerd te zijn. Klik hier.

Beste Links

Integratie.net Integratie.net
Het Kennisnet Integratiebeleid en Etnische Minderheden (KIEM) is in 2003 opgericht en ondergebracht bij het kenniscentrum Grote Steden KIEM heeft twee speerpunten uit het integratiebeleid voor etnische minderheden meegekregen namelijk inburgering en preventiebeleid...   Website

Het Virtueel Inburgeringsloket Het Virtueel Inburgeringsloket
Het Virtueel Inburgeringsloket (VI) bevat basisinformatie over Nederland en Nederlandse gemeenten (in verschillende talen). De basisinformatie bevat onderwerpen die van praktisch belang zijn voor migranten. Wij zijn expert in het aanbieden van complexe informatie...   Website

Meer Links

inburgeren en de ib-groep inburgeren en de ib-groep
De IB-groep voert taken uit in het kader van de nieuwe Wet Inburgering . Zoals leningen, vergoedingen en afname examens. inburgeren en de ib-groep Nieuw wetsvoorstel inburgering. Hierdoor kan de wet, zoals gepland...
http://www.inburgeren.nl/

Het Nederlands Migratie Instituut (NMI), Het Nederlands Migratie Instituut (NMI),
Het Nederlands Migratie Instituut (NMI), een organisatie met kennis van zaken. U wilt weer terug naar uw geboorteland om daar uw oude dag door te brengen? Of u wilt terug om in uw geboorteland een eigen zaak op te...
http://www.nmigratie.nl/

Servicepunt Arbeidsmarktgerichte Inburgering Servicepunt Arbeidsmarktgerichte Inburgering
Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB) is een onafhankelijke landelijke projectorganisatie. Vanuit de vestigingen in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam voert het NCB projecten uit en biedt het diensten en...
http://www.ncbnet.nl

Duaal met taal Duaal met taal
Servicepunt Arbeidsmarktgerichte Inburgering Op deze site vinden gemeenten informatie en ondersteuning bij het opzetten van inburgeringsbeleid voor inburgeraars die zich willen richten op de arbeidsmarkt...
http://www.arbeidsmarktgerichte-inburgering.nl

Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Anderstaligen (ITTA) Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Anderstaligen (ITTA)
Het Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Anderstaligen (ITTA) ondersteunt in haar projecten anderstaligen, en degene die met anderstaligen werken, om te komen tot taalontwikkeling en participatie...
http://www.itta.uva.nl

HANDreiking Inburgering voor Gemeenten HANDreiking Inburgering voor Gemeenten
HANDIG staat voor HANDreiking Inburgering voor Gemeenten. De Frontoffice Inburgering stelt HANDIG ter beschikking aan gemeenten om hen te ondersteunen bij de invoering van de nieuwe Wet inburgering. HANDIG...
http://www.handreikinginburgeringgemeenten.nl

Monitor Inburgering Monitor Inburgering
De monitor inburgering is het instrument waarmee gemeenten rapporteren aan het Rijk over de activiteiten en resultaten van het inburgeringsbeleid. Via deze website worden de gegevens verzameld over de oudkomersregelingen...
http://www.monitorinburgering.nl/

njcm - Nederlands Juristen Comit? voor de Mensenrechten njcm - Nederlands Juristen Comit? voor de Mensenrechten
Het Nederlands Juristen Comit? voor de Mensen-rechten (NJCM) is ??n van de belangrijkste organisaties die actief zijn op het gebied van de mensenrechten in Nederland. Het NJCM is in 1974 opgericht als de Nederlandse...
http://www.njcm.nl/index.php

CMO CMO
Het Centrum voor Mondiaal Onderwijs is een instelling die onderwijsmateriaal opspoort, verzamelt en beoordeelt. Leermiddelen die verschenen zijn na 1992 worden gerecenseerd met inhoudelijke en didactische...
http://www.cmo.nl

Anders is Gewoon Anders is Gewoon
'Anders is Gewoon' is een initiatief groep bestaande uit een aantal jongeren. Deze jongeren hebben onderling (grote) verschillen. Toch hebben ze gezamenlijk ??n doel: een vreedzame en verdraagzame samenleving...
http://www.andersisgewoon.nl

Integratietest Integratietest
In 1 minuutje kunt u gratis testen in welke mate u geintegreerd bent. Met het beantwoorden van een aantal vragen over Nederland en de Nederlandse maatschappij maken wij een berekening over uw geintegreerdheid...
http://www.integratietest.nl/

Osmose Osmose
Osmose is een adviesbureau voor multiculturele vraagstukken met als doel het effectief bijdragen aan concrete oplossingen voor multiculturele vraagstukken in de samenleving waarbij de gelijkwaardigheid...
http://www.osmose.nl

WIG - Integratie Gehandicapten WIG - Integratie Gehandicapten
Integratie Gehandicapten. De Werkgroep Integratie Gehandicapten (WIG) is een actieve Nijmeegse belangenorganisatie, die zich inzet voor mensen met een lichamelijke functiebeperking (handicap of chronische...
http://www.wig.nl/

IND IND
De IND is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander...
http://www.immigratie.nl/NL/

Haags Taalkompas Haags Taalkompas
Haags Taalkompas. Hier vindt u informatie over Nederlands leren in Den Haag. Het overzicht van taalinstituten die Nederlandse taallessen aanbieden staat hierbij centraal, maar u vindt hier ook handige tips...
http://www.haagstaalkompas.nl/

AINP AINP
Deze virtuele bibliotheek geeft informatie over Nederland. Voor wie vanuit een ander land naar Nederland komt en de Nederlandse samenleving wil leren kennen. De doelgroep is volwassenen, waaronder asielzoekers...
http://www.ainp.nl/

Inburgering.net Inburgering.net
Site over inburgering. Uitgangspunt is de informatie over het rijksbeleid, met de uitwerkingen in gemeenten, onderwijs- en welzijnsinstellingen en bij de toeleiding naar de arbeidsmarkt. De site is bestemd...
http://www.inburgering.net

Direkshon Direkshon
Direkshon:Allesover een stimuleringsprogramma voor opvang en integratie van Antilliaanse jongeren in Nederland.Het doel van lokale projecten?is het faciliteren van een succesvolle integratie van Antilliaanse...
http://www.direkshon.nl/

IOT IOT
Het Inspraakorgaan Turken is een samenwerkingsverband in de zin van de Wet Overleg Minderhedenbeleid:Het Inspraakorgaan heeft tot doel uitgaande van alle in de Turkse gemeenschap in Nederland aanwezige opvattingen...
http://www.iot.nl/

Wegwijzerdualetrajecten Wegwijzerdualetrajecten
De digitale Wegwijzer Duale Trajecten is een praktisch hulpmiddel bij het opzetten van duale inburgeringstrajecten.Stap voor stap begeleidt de wegwijzer u door de vijf fasen die nodig zijn bij een planmatige...
http://www.wegwijzerdualetrajecten.nl

publiek-politiek.nl publiek-politiek.nl
Het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) is een landelijke, niet-partijgebonden organisatie die zich ten doel stelt politieke en maatschappelijke participatie te bevorderen. De kernfuncties van het...
http://www.publiek-politiek.nl/